Ede Noord

Buurtzorg Ede Noord

 Een frisse kijk op thuiszorg 

Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Buurtzorg levert deze professionele zorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is.

 Dé Buurtzorgformule.

Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld. Zorgverlening waarbij we streven naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Door de zorgverlening volledig door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome 'Buurtzorgteams' in te laten vullen wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut. Deze Buurtzorgteams worden ondersteund door een landelijke organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne ICT-toepassingen waardoor de administratieve kosten tot een minimum worden beperkt. De kosten van management en overhead worden zo beperkt mogelijk gehouden. Kortom: betere zorg tegen lagere kosten; een aantrekkelijk perspectief voor cliënt, professional en verzekeraar. Buurtzorg Nederland: een natuurlijk alternatief! 

 Buurtzorg plus team

Buurtzorg plus houdt in dat binnen ons team een nauw samenwerkingsverband is aangegaan met een lokale fysiotherapeut en ergotherapeut.

Hoe meer thuiswonende ouderen, des te meer we te maken krijgen met complexe situaties in de thuiszorg. Naast zorg hebben de thuiswonende cliënten ook steeds vaker hulp nodig bij mobiliteit, balans, lopen en verplaatsen. Ook zijn er aanpassingen nodig in de woonomgeving, in de persoonlijke zorg en huishouding, om de zelfredzaamheid te herstellen of te verbeteren.

Buurtzorg Ede Noord werkt samen met ergotherpeut Jeannet Scheffer/Lisanne van Oostrom en fysiotherapeut Marie - Jose Lieshouth. Deze therapeuten zijn nauw betrokken bij ons team. We hebben gezamelijke cliëntbesprekingen. Communicatielijnen met elkaar zijn kort en daardoor zijn ze snel inzetbaar.

De fysiotherapeut is bijvoorbeeld deskundig op het gebied ouderen, deze fysiotherapeut is geregistreerd geriatriefysiotherapeut

De ergotherepeut geeft advies in zaken als zelfredzaamheid, huishoudelijke activiteiten en tijdsbesteding. Hulp bij aanvragen van hulpmiddelen. Advies met betrekking van mobiliteit; o.a. zitten, liggen, opstaan en verplaatsen. Ook kan ze hulp bieden en ondersteuning geven bij dementerende ouderen.

Buurtzorg medewerkers zijn gewend om veel zelf op te lossen, maar samen met deze therapeuten kunnen we er voor zorgen dat we achteruitgang voorkomen, herstel in vroeg stadium inzetten of proberen het huidige functioneren zolang mogelijk te behouden.

Bestaande contacten met algemeen praktiserend fysiotherapeuten en ergotherapeuten van cliënten en van ons team worden uiteraard behouden.

 

Nieuws


Buurtzorg Ede groeit door

Buurtzorg Ede viert feest op 18 februari 2017

Buurtzorg in de Edese Post

 Links

Huisartsenpraktijk Ederveen

Huisartsenpraktijk de Beer & van Eijsden

Huisartsenpraktijk de Wit

Huisartsenpraktijk Veldhuizen

Apotheek Veldhuizen

Eten delen Ede    

Wilt u meer weten over Buurtzorg Ede Noord, neem dan contact met ons op.
06 - 22 99 4310
edenoord@buurtzorgnederland.com